Evangelizációt tartottunk dolgozóinknak

Végh Tamás lelkipásztor úr hirdeti az igét a Szivárvány-ház Fogyatékosok Református Otthonában

Végh Tamás lelkipásztor úr hirdeti az igét a Szivárvány-ház Fogyatékosok Református Otthonában

Jan. 22- én evangelizációt tartottunk dolgozóinknak.

Vendégünk volt Nagytiszteletű Végh Tamás nyugalmazott lelkipásztor, aki mély hitével,

közvetlen előadói stílusával, humorával megragadta munkatársaink figyelmét az Ige számára.

A Róma 10, 13-17. alapján a hitre jutás útjáról beszélt, milyen lépéseket kell tennünk, ha

Isten országába akarunk jutni. Lelkesen beszélt Isten teremtett világának csodáiról, hogyan

alkotott meg mindent jónak Isten, s hogyan rontottuk el mégis a dolgokat. De a

helyreállásról is szólt, hogy Jézus Krisztus keresztáldozata által hogyan kerülhetünk újra

összhangba Istennel, s lehetünk gyermekei. Ha már megismertük magunkat, hogy

„csörögnek rajtunk a láncok”, s nem is tudjuk, mi és hogyan sodor az életben, leborulhatunk

bűnbánattal a kereszt alatt, új életet kérve. A következő lépésre is szükség van, hogy

lemondjunk arról, hogy továbbra is én akarom irányítani az életemet, inkább adjam át

Jézusnak az uralmat. Így jutok át a halálból a nagybetűs Életbe. Legyen ez megtapasztalt

valósággá sokaknak ebben az Otthonban, hogy járjunk boldogan, szabadon az új Életben!

Kiss Ella intézményi lelkész
Ide kattintva meg is hallgathatja a szolgálatról készített hangfelvételt!

Kategória: Evangelizáció | A közvetlen link.