A Magdaléneum gondozottaival és lakóival ünnepeltünk

 

Dr. Gaál Sándor a Nyírségi Református Egyházmegye esperese

Dr. Gaál Sándor a Nyírségi Református Egyházmegye esperese

Munkatársaink négy fős csoportja egy kedves meghívásnak eleget téve május 22-én Nyíregyházára a Magdaléneumba utazott. A Fogyatékosok Református Ápoló, Gondozó Otthonában ünnepség keretében adtak hálát az intézmény teljes hőszigeteléséért.

Dr. Gaál Sándor a Nyírségi Református Egyházmegye esperese  igei szolgálatában kijelentette „ Isten tanít bennünket. Éppen abban az élet helyzetben tanít bennünket, amelyben vagyunk. Valakit a próbatételekkel, valakit pedig az intézményének a szép eredményeivel. Úgy is tud tanítani ahogyan mi a mai napon együtt vagyunk hálát adni és gyönyörködni abban ami a Magdaléneum életében ilyen nagyszerű és igen hatékony lépésben, egy energetikai felújításban végbement. Isten nem felejtett el minket, nem mondott le rólunk!”

Czibere Károly a MRE Szeretetszolgálati Iroda vezetője köszöntő beszédében az

Czibere Károly a MRE Szeretetszolgálati Iroda vezetője

Czibere Károly a MRE Szeretetszolgálati Iroda vezetője

alábbiakra hívta fel az ünneplő gyülekezet minden egyes tagjának a figyelmét:

„Ha Jézus letelepedik a szívben, ha Ő lesz az Úr, meggazdagít, és áldást hoz! Nagyon fontos kérdés az hogy a mi szívünkben így van-e, hogy Jézus  ott lakik-e le van e telepedve? És hogy csak az előszobában uralkodik vagy az életem valamennyi szobája fölött uralkodik? Például a hálószoba fölött? Gyerekszoba fölött? A műhelyben ahol barkácsolok? Mi kerül ki a kezem alól? Dolgozószoba fölött? Mit gyártasz? Szemetet gyártasz, vagy pedig olyat ami Őt dicsőíti? Itt letelepedett Jézus és nem csak átutazik. Én hiszem azt, hogy ez a felújítás az Ő nevét dicsőíti, mert csak akkor van értelme!”

Pál Sándor a Magyar Református Szeretetszolgálat kuratóriumi elnöke Nagy Angélának a

Nagy Angéla és Pál Sándor  MRSZ kuratóriumi elnök

Nagy Angéla és Pál Sándor MRSZ kuratóriumi elnök

Magdaléneum rím faragás tálentumával megáldott lakójának nyújtotta át a

Szeretetszolgálat anyagi ráfordításával kiadott „Verseskötet” első pár példányát. Azon könyv példányait melyet Angéla „ igazán hittel és szeretettel meg tudott tölteni”. A kötetből minden vendég kapott egyet. Angéla háláját egy „Köszönöm verssel” fejezte ki, melyet át is adott az elnök úrnak.

Magdaléneum lakói

Magdaléneum lakói

Az Ápoló Otthonban lakó többi lány megható műsort adott. Melyben elhangzottak versek és énekek. A népes ünneplő közönség nagy tetszését szűnni alig akaró tapsban fejezte ki, melyek könnyeket csaltak a szereplők szemébe.  Ám a meghatódottság nem csak a gondozottak szemében volt észrevehető, leolvasható volt az a nézőtéren helyet foglalók arcáról is.

Pótorné Nagy Ágnes a Magdaléneum vezetője

Pótorné Nagy Ágnes a Magdaléneum vezetője

Pótorné Nagy Ágnes a Magdaléneum vezetője megköszönte a jelenlévőknek, hogy elfogadták a meghívást. Áldotta az Isten nevét azért, hogy a beruházást megengedte, hogy ezzel még szebb otthona legyen a 100 lakónak. Megköszönte a Szeretetszolgálati Iroda vezetőjének és munkatársainak, hogy hozzájárultak a munkához, illetve a kivitelezőknek a színvonalas munkát. Külön megköszönte az Ápoló és Gondozó Otthon munkatársainak az építkezés alatt megtapasztalt helytállást.

Szűcs M Sándor

Magdaléneum

Magdaléneum

Kategória: Szivárványház | A közvetlen link.