Békefi díj átadás

Május 5-én, a Szivárvány-házba egy ünnepi istentiszteletre érkeztek a meghívott vendégek és az otthon munkatársai, lakói. Dr. Békefi Dezső és Tusa Margit, a Békefi Alapítvány létrehozói adták át a Diakóniai Munkáért díjat az otthon egyik munkatársának, Bihari Dezsőnek.
http://youtu.be/QzTPUDaB_t4

Az ünnepi istentiszteleten megjelenteket Görcsös Éva, a Fogyatékosok Református Otthonának igazgatója köszöntötte. Szeretettel üdvözölte dr. Békefi Dezső és Tusa Margit testvéreket, a Bihari családot, az otthon egykori vezetőit, nyugdíjas dolgozóit. Igazgató asszony elmondta, hogy örömmel és hálaadással készültek erre a napra, amely egy fontos esemény a ház történetében, hiszen először kapja meg az otthon egyik dolgozója a Békefi Benő lelkészről elnevezett alapítvány elismerését. Az alapítványt – négy évvel ezelőtt – Tusa Margit és dr. Békefi Dezső hozta létre, azzal a céllal, hogy Békefi Benő lelkész, püspök emlékezetét megőrizzék, és egyúttal egy díjat alapítottak, amelyet hat református intézmény dolgozói kaphatnak meg, a kiemelkedően végzett diakóniai munkáért. A díjat – titkos szavazással – az intézmény munkatársai ítélik oda annak, aki arra érdemessé vált.

Az ünnepség idősebb Bihari Dezső előadásával folytatódott.

Isten Igéjét Kiss Ella intézményi lelkész olvasta fel a jelenlévőknek, Ézsaiás könyvéből. Az írás szerint, amikor Izrael népe visszatért Egyiptomból, akkor erős fundamentumra állították fel az oltárt. Mit jelent az erős alapú oltár a diakónia számára? Nem velünk kezdődött a diakónia – mondta a lelkész -, hanem azzal a diakonissza-házzal, amit 1939-ben Békefi Benő alapított meg. (Békefi Benő – 1909-ben született és 1964-ben hunyt el – református püspök, teológiai tanár, egyházi író, aki megszervezte a nyíregyházi diakonissza-intézetet, s 1939-től ennek lelkésze lett. 1962-től a dunántúli egyházkerület püspöke és egyúttal Veszprém lelkésze. Több egyházi lapot szerkesztett – a szerk.)

A közös ima és a 134. zsoltár után Hegedűs Ilona részlegvezető ismertette a díjazott, ifj. Bihari Dezső Bihari11életúját. Bihari Dezső 1964-ben született Miskolcon. Édesapja és édesanyja is diakóniai munkát végzett, előbb Sajósenyén, majd Tiszafüreden. Bihari Dezső 1991-től a református gyermekotthon hűséges munkatársa. Élete a fogyatékkal élők gondozásáról, ápolásáról szól. Bihari Dezső egy csendes, szerény, szelíd jellem, aki szeretettel fordul a gyengék felé – mondta Hegedűs Ilona.

Dr. Békefi Dezső, az egyik alapító arról beszélt, hogy a fogyatékkal élők nem egyforma esélyekkel indulnak az életben. Az egyenlő esélyhez az kell, hogy legyenek olyan emberek, akiknek a szeretete egyenlő esélyt nyújt a sérült emberek számára. Békefi Dezső visszaemlékezett arra, hogy az édesapja által alapított diakóniai-házat az állam megszüntette, de a református egyház megtalálta azt, és ott, jelenleg is, a fogyatékosok körében végeznek diakóniai szolgálatot. Az alapítványról elmondta, hogy négy évvel ezelőtt kereste meg őt Tusa Margit testvér, hogy a diakóniai munkát egy díjjal ismerjék el. Jelenleg az alapítványt a Tatai Református Egyházközség presbitériuma kezeli.

Bihari Dezső megköszönte a munkatársak szeretetét, és a diakonissza testvéreknek azt, hogy nevelték, tanították.

Az ünnepi istentisztelet végén az otthon egykori vezetői, munkatársai, a jelenlegi dolgozók és az otthonban gondozott fiatalok köszöntötték Bihari Dezsőt.

Forrás:

Főnix Tv Tiszafüred ( fonixtvtiszafured.com )

Kategória: Szivárványház | A közvetlen link.