Reformáció 500 alkalmából evangelizációs sorozat

A reformáció 500.  évfordulóját ünnepelve lelki megújulásra vágyva evangelizációkat tartottunk munkatársainknak.

Okt. 24-én Nt. Dr. Rácz Jolán lelkész asszony hirdette az Igét, Felvidékről/ Szlovákiából érkezett, Marcelházán szolgálnak férjével.

Az evangelizációja témája István diakónus élete és vértanúsága volt Apcsel 6,8-15. és 7,48-60. versei alapján. Megemlékezett az áldott életű néhai Nehézy Károly lelkipásztorról, aki Marcelházán szolgált, s az ő vezetésével a bibliaórai közösségből  spontán nőtt ki a diakóniai munka, éppúgy mint az ősgyülekezetben.   Az Úr Jézus Krisztus keresztáldozatáért való hálaadás indította erre a hívő embereket, hogy összeadva kevés pénzüket, árvaházat tartsanak fenn.

A diakónia területe azonban nem a nyugalom helye. Bár jót tett István diakónus, s talán még ellenségei rokonait is segítette, mégis ellene szegültek, megvádolták és végül megkövezték.

Jó, ha számítunk arra, hogy a mai diakóniát végzők is néha megmagyarázhatatlan feszültségeket élnek meg, néha félreértenek bennünket, s az ördög ellentéteket szít  pl. munkatársak  között. A mi munkaterületünkön is érezhető „szellemek harca”. De mi ne vádaskodjunk, hanem bocsássunk meg, mint azt István tette a sokkal nehezebb helyzetében is. István arca krisztusi volt, mi is azok legyünk.

Kiemelte még István intését, amivel az ellene vádaskodó véneknek, tanácsnak is prédikált.

„Ti mindenkor a Szentlélek ellen igyekeztek,mint atyáitok.”  Ne álljunk ellene Isten Szentlelke megtérésre hívó munkájának! Ha van életünknek pl. családi rossz öröksége, abból megszabadíthat az Úr, ne azt kövessük.

Okt. 26-án munkatársi istentiszteletre gyűltünk össze. Két lakónk,Gyalai Nikoletta és Tandari Krisztián   verset mondtak, Pecznik Pál: Isten harsonása c versét, mely Luther Mártonról szólt.

Azután Nt. Kéki Ibolya tiszaszőlősi lelkipásztor asszony hirdette az Igét a János 17,17 alapján. „Szenteld meg őket a te Igéddel, a te Igéd igazság.”

Sok hazugság vesz bennünket körül, de Isten Igéje igazság. Az Ige fényében lett világossá Luther Mártonnak a reformáció üzenete: „Az igaz ember hitből él.” Isten Igéje fordulatot hoz az életünkben, családunkban.

Az igehirdetés után az úrvacsorai közösségben a szertartást Kiss Ella intézményi lelkész vezette.

November 9-én újra evangelizáción vehettük részt. Nagytiszteletű Beszterczey András nyugalmazott esperes úr volt a vendégünk. Isten nagyon megáldott bennünket az ő szolgálata által is. Nagy közvetlenséggel de kemény üzenettel szolgált közöttünk, és Isten Szentlelke felébresztette -hiszem- többekben is a Szabadító utáni vágyat és hitet.

Alapigéje a Lukács 11,20-26 versek voltak.

„…Mikor az erős fegyveres őrzi az ő palotáját, amije van, biztonságban van, de mikor a nálánál erősebb reá jövén legyőzi őt, minden fegyverét elveszi, amelyhez bízott, és amit tőle zsákmányol elosztja…”

Sokféle lelki rabságban tartja fogva az ördög az embereket, de csak addig, amíg át nem adják életüket az erősebbnek, Jézus Krisztusnak. Ne palotává akarjuk építeni életünket, hanem templommá, s akkor Isten lesz az Urunk.

Kiss Ella int. lelkész

Kategória: Életkép, Evangelizáció, Hírek, Igehírdetés, Szivárványház, Ünnep, Vendegül láttunk | A közvetlen link.