Diakóniai Karácsony a Szivárvány-házban

[scrollGallery id=92]

Zsinati diakóniai karácsonyra hívtuk a Magyarországi Református Egyház zsinatának elnökségét és zsinati vezetőséget, hogy  dec. 16-án hétfőn d.e. 10 órakor együtt ünnepeljünk a Szivárvány-házban.

Az ünnepség Nagytiszteletű Görcsös Éva intézményvezető köszöntő szavai után  istentisztelettel kezdődött, melyen Főtiszteletű Dr. Bölcskei Gusztáv, a  tiszántúli egyházkerület Püspöke és a zsinat lelkészi Elnöke hirdette az Igét a Zsolt 146. rész alapján.

Püspök úr szavai adventi elcsendesedésre hívtak fel bennünket. Amikor Isten Fia születésének ünnepére készülünk, imádságos csöndben eszünkbe juttatja az Úr Isten azokat, akik mellett elmentünk, akikről megfeledkeztünk, de a segítségünkre van szükségük. Az Úr „megnyitja a vakok szemeit, felegyenesíti a görnyedezőket… támogatja az árvát és az özvegyet.  Nem akarja, hogy összegörnyedt meghajlott életűek legyünk, felemel és mi is felemelhetünk másokat. Nem feledkezik meg rólunk. Viktor János lelkipásztor szavait idézte, aki azt mondta: „Eljöhet az  idő, hogy nem tudja, ki az a Jézus Krisztus, Jézus Krisztus viszont mindig tudni fogja: ki az a Viktor János.”  Az Úr így tart bennünket számon.

Az ünnepségen a Szivárvány- ház lakói  Túrmezei Erzsébet: Hópelyhek evangéliuma, Anikó álma c. verses művét tovább gondolva, átdolgozva megható, szép műsorral tettek bizonyságot arról hogy miért jött el a földre az Úr Jézus: A  mennyei tisztaságból a föld sarába jött, meghalni értünk, hogy megváltson véren.   Az Ő szeretete, mint meleg takaró úgy takar be, s bűnös szívünket hófehérré teszi, önzőből szeretetteljessé változtatja.

A műsor  után Dr. Huszár Pál zsinati főgondnok úr ünnepi gondolatait  olvasta fel Czibere Károly, a Szeretetszolgálati Iroda vezetője.

Főgondnok úr igei gondolatai  összhangban voltak  a műsorunk mondanivalójával:  nem csak megszületett értünk az Isten Fia, hanem azért lett emberré, hogy  mi Őt megismerhessük, s általa az Atyát, érettünk, helyettünk, miattunk halt meg a kereszten, hogy vérével megváltson bennünket.

Az igazi karácsonyi ajándékot a Megváltó Úr Jézus Krisztusban kaptuk.  A  karácsonyi ajándékok megkopnak, megemészti a rozsda és a moly, de  a Megváltó a mi örökkévaló ajándékunk.

Vele találkozhattunk adventi ünnepségünkön is, s befogadva Őt az Ő Szent Lelke erejével, szeretetével indulunk tovább a szolgálatra.

Kiss Ella intézményi lelkész

Kategória: Szivárványház | A közvetlen link.