Diakóniai vasárnap

Február 5-én diakóniai vasárnapon intézményünk dolgozói részt vettek  a helyi Ref. Gyülekezet istentiszteletén.

Az igehallgatás és hitvallás által erősítettük Jézus Krisztusban való hitünket és a gyülekezettel való kapcsolatunkat. Együtt élhettük át, hogy szolgálatunkban ugyan megfáradhatunk, de felülről, Istentől kapjuk az új erőt.

Szabó Richard , a Gyülekezet b.o.. lelkészének Igeolvasása és imádsága után lakóink és dolgozóink Istent dicsőítő műsorral szolgáltak.

Majd Görcsös Éva intézményvezető köszöntötte egy Reményik S. verssel a gyülekezetet: „Akarom, fontos, ne legyek magamnak…”

Kiss Ella intézményi lelkész hirdette az Igét a Filippi 2,5-11. alapján, arról, hogy „az az indulat legyen bennetek, mely Jézus Krisztusban volt.” Az Ő  számára mi voltunk a fontosak. Szolgált, nyomorúságunkig, sőt a poklokig leszállt azért, hogy megmentsen bennünket.

Ezután Dósa Gabriella munkatársunk vallástételét követtük imádságos szívvel, akinek hite most érett meg a keresztelkedésre és konfirmálásra, melynek szolgálatát szintén az intézményi lelkész végezte.

Hálát adunk az Úrnak, hogy ez a vasárnap nagy áldást jelentett mindannyiunk számára            Kiss Ella intézményi lelkész

 

Kategória: Hírek | A közvetlen link.