Elhunyt Prof.Dr. Alfred Jäger

Prof.Dr. Alfred Jäger  Forrás: http://www.diakonie-mitteldeutschland.de

Prof.Dr. Alfred Jäger
Forrás: http://www.diakonie-mitteldeutschland.de

Alfred Jäger azon európai teológusok közé tartozott, aki meglepő realizmussal és éleslátással, ugyanakkor elmélyült teológiai igényességgel volt képes szemlélni az egyház társadalmi szerepvállalásának legújabb kori változásait, különösképpen a diakónia és egyházkormányzás terén.

1941-ben született a svájci St. Gallenben. Teológiai tanulmányait Zürichben, Rómában, Göttingenben, Baselben és Princetonban végezte. 1969−1975 között gyülekezeti lelkész Wolfhalden/Appenzell-ben, 1975−1981 között szülővárosa, a St. Galleni egyetem docense és egyetemi lelkésze. 1981−2006 között volt a Bielefeld/Betheli Egyházi Főiskola (Kirchliche Hochschule Bethel) rendszeres teológiai professzora.  A Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2006-ban fogadta díszdoktorai sorába

„Alfred Jäger neve összefonódik a német protestáns diakónia intézményes megújulásával, a diakóniai intézmények vezetésének gyökeresen új szempontok szerinti átalakításával. 1985-ben megjelent, »Diakónia, mint keresztyén vállalkozás« c., már címében és tartalmában is provokatív könyvével olyan vitát indított el, amely korábban elképzelhetetlen volt, de a mai napig tart. Alaptétele és kiinduló pontja az a megállapítás, hogy „a diakónia irányítási problémáit úgy kell tekinteni, mint amelyek tipikusan menedzselési jellegűek, és ezért azokat a korszerű menedzselési gyakorlat eszközeivel kell megoldani.” Nemcsak indulatokat váltott ki ez a megállapítás, de elismerést is: „végre akad egy teológus, aki kimondja, amit már régóta tudunk, de hiába akarunk keresztülvinni”.  A Jäger által javasolt koncepcióváltás lényege: a teológiai, gazdaságetika, közgazdasági és vezetéselméleti ismeretek oly módon való egymásra vonatkoztatása, hogy ennek eredményeként diakóniai intézményekben és egyházi testületekben egyaránt elérhető legyen professzionális és kompetens irányítás, szűkös anyagi keretek között vagy gazdasági recesszió idején is. Ez nem jelenti a teológiai szempontok feladását modern menedzsment eszköztárának javára – de jelenti azt, hogy a keresztyén teológia partner tudományokat keres és fogad el annak érdekében, hogy a különböző egyházi intézmények irányítása ne csak rutinfeladatok ellátását jelentse, hanem hosszú távon is képes legyen kidolgozni az egyházi szolgálat céljait, vezérkoncepcióját, feltételeit.” (Részlet a laudációból).

Alfred Jäger nemzetközi ismertségét bizonyítja, hogy a német nyelvterületen túl figyelemmel kísérte, szakmailag tanácsolta és segítette számos közép-kelet-európai protestáns egyház (a Baltikumtól, Lengyelországon, Csehországon át Magyarországon és Erdélyben, valamint Szerbiában és Horvátországban) szociális szerepvállalását, diakóniai kezdeményezéseit és intézményhálózatának megerősödését, valamint azok professzionális vezetését. Ilyen értelemben külső szakértőként és oktatóként részt vett a Debreceni Hittudományi Egyetem »Egyházi intézményvezető« posztgraduális képzésének, majd az ezt követő egyetemi szintű, »Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak« kidolgozásában és beindításában. Legutóbb 2012 őszén tartott lelkésztovábbképző tanfolyamot Debrecenben. »Diakónia mint keresztyén vállalkozás. Nonprofit egyházi intézmények menedzselése« c. könyvének magyar fordítása − a debreceni Szociáletikai Intézet gondozásában − két kiadást ért meg (2003, 2010), s ma is tankönyvként szolgál számos felsőoktatási intézményben. Alfred Jäger 73 évet élt. Emléke legen áldott!

Dr. Fazakas Sándor

forrás: http://ttre.hu/hirek/in-memoriam/elhunyt-prof-dr-alfred-jager

Kategória: Felhívás, Hírek | A közvetlen link.