Evangelizációs alkalmakon vettek részt munkatársaink, ellátottaink

Nagyheti felkészülésünkben vendéglelkészek evangelizációs szolgálata segített bennünket.

Intézményünkben Igét hirdetett a dolgozóknak márc. 31-én kedden d.u. :

Szabóné Varkoly Zsuzsanna a Szivárvány-ház Fogyatékosok Református Otthonában

Nt. Szabóné Varkoly Zsuzsanna lelkésznő a Szivárvány-ház Fogyatékosok Református Otthonában

Szabóné Varkoly Zsuzsanna nagytiszteletű asszony Tiszafüredről. Az 1 Korintus 15,3.4. versei alapján hitünk alapjairól beszélt, hogy mit jelent számunkra Jézus Krisztus halála: a mi bűneinket magára véve híd lett köztünk és Isten között, s így kapunk bűnbocsánatot, mert az Ő ártatlan, szent vére által megváltott bennünket. A Krisztus feltámadásának bizonyítékairól is szólt: a nyitott sír, a tanítványok megváltozott élete, mellyel bátran bizonyságot tettek az addig szétfutó tanítványok. Nem adták volna életüket oda egy hazugságért, ha valóban nem találkoztak volna a Feltámadt Úrral. Hitünk a Biblia szavain nyugszik. Higgyünk tehát teljes szívből, hogy örök életünk legyen!

ápr. 2-án, Nagycsütörtökön d.u. munkatársi istentiszteletet tartottunk, melyen a gondozottak passió műsorral szogáltak, majd

Szivárvány-ház Fogyatékosok Református Otthonának ellátottjai adnak elő Passió műsort 2015 Húsvétján

Szivárvány-ház Fogyatékosok Református Otthonának ellátottjai adnak elő Passió műsort 2015 Húsvétján

Dr. Gonda László nagytiszteletű úr, a Debreceni Hittudományi Egyetem Missziológiai és Felekezettudományi Tanszékének docense hirdetett Igét közöttünk. A Máté 26, 36-46. és 17-29. alapján a nagycsütörtöki eseményekből kettőt emelt ki.

  1. Jézus a pászka vacsorát megtartotta tanítványaival, mely az Egyiptomból való kiszabadulás ünnepe. Ő azonban az úrvacsora szereztetésévé változtatta ezt a vacsorát, mellyel jelentette értünk való halálát, s elrendelte, hogy ezt cselekedjük emlékezetére, s vele való közösségünk megélésére. Az Ő áldozata a bűnből szabadít meg bennünket. Előremutatott a feltámadására és visszajövetelére is, amikor azt monda, hogy „nem iszom mostantól fogva a szőlőtőnek ebből a terméséből ama napig, amelyen majd újat iszom veletek Atyám országában”. Ebben megmutatkozik istensége. Ő nemcsak áldozata lett a gonoszságnak, hanem önként adta értünk testét és vérét. Feltámadásával győzelmet szerzett a halálon, a gonosz fölött is, s eljön az Ő országa, amikor nem lesz többé erőszak és bűn. Pilinszky versét idézte, aki a   láger emlékét vonja be a húsvétba, mintha ott támadott volna fel Jézus Krisztus. Mert minden gonosz fölött győzött, és ezért van reménységünk. Bár van háború és üldöztetnek a keresztyének sok országban, tombol sok értelmetlen erőszak, mégis van reménységünk: Krisztus feltámadott. Sőt feladatunk az, hogy az Ő feltámadását hirdetve, s megváltozott életünkkel   már most változást hozzunk ebbe a világba.
  2. Jézus Gecsemáné kerti imádságában gyötrődve és tanítványaitól magára hagyatva mégis   igent mondott az Atya akaratára, a keresztre. Itt az emberi oldalát látjuk, ahogyan fáj neki, hogy tanítványai elaludtak. Megért bennünket, amikor magunkra hagyatva érezzük magunkat vagy félünk, s Ő mellénk áll.
VEgyes_2015011

Nt. Kiss Ella lelkésznő mondja el az Úrvacsora szereztetési igéjét, háttérben Nt. Dr. Gonda László lelkipásztor a Debreceni Hittudományi Egyetem docense

 

Munkatársi istentiszteletünket úrvacsorai közösséggel zártuk.

Kiss Ella int. lelkész

Kategória: Evangelizáció, Igehírdetés, Szivárványház, Vendegül láttunk | A közvetlen link.