Húsvét 2016

Munkatársaink részére Nagycsütörtök délutánján lett megterítve az Úrnak Szent Asztala. Az istentisztelet keretében a jelenlévők megtekintették a  Nt. Kiss Ella intézményi lelkész által összeállított és betanított műsort.

Nt. Szabóné Varkoly Zsuzsanna

Nt. Szabóné Varkoly Zsuzsanna

Nt. Szabóné Varkoly Zsuzsanna lelkésznő végezte az ige szolgálatát, melyben Mt 26:20-25 verseit magyarázta.  Hálát adott Istennek a közös csendességért majd köszönte, hogy meghallgatja imádságunka, illetve feloldozást ad bűneink alól. Felidézte, hogy a nagycsütörtökön az asztal körül ülő tanítványok nem voltak ország szerte híresek, vagy hírhedtek. Hétköznapi egyszerű dolgokat tevő férfiak voltak. Különlegességük abban ált, hogy Jézus elhívta őket. Júdás is ott volt jézus közvetlen közelében, a legnagyobb szeretet melegében. Ő mégsem engedte, hogy ez a szeretet teljesen átmelegítse a lényét. Hagyott egy kis rést a pajzson. Megtűrte az életében a bűnt. S ezzel egy tökéletes célpontot engedett a sátánnak.  Nagyon könnyű célpont az olyan ember aki nem törődik az Isten dolgaival. A sátánnak pontosan az a célja, hogy ne foglalkozzunk Istennel. Külön programokat készít számunkra.
Az ördög mindig ott támad, ahol a leggyengébbnek érez minket. Sajnos gyakran sikerrel. Itt van mai világunk: hatalmi harcok, kapzsiság, hűtlenség házasságban és barátságban, vallási ellentétek. A sátán dörzsöli a tenyerét.  Örül, hogy mindent szétdobálhatott és mindent a feje tetejére állított. Vigyázzunk és legyünk éberek Jézus is így figyelmezteti tanítványait.

Az üdvösséghez nem elég az, hogy Krisztus mellett vagyok. Nem elég egyházi intézményben dolgozni, önmagában a templomba sem elég járni. És a Biblia olvasása sem üdvözít önmagában. Hitre van szükség. Arra, hogy Krisztus ne csak mellettem, hanem bennem is legyen. Én pedig Őbenne.
S ha a hitünk már meg van abból egyenesen adódik az alázat. És akkor el tudom fogadni Isten parancsolatait. Kérdések nélkül tudok engedelmeskedni. Hivatástudatom is lesz, illetve bátorságom, hogy másoknak is beszéljek a nagybetűs Életről. Másokat is Krisztushoz vezessek.

husvet_201602husvet_201603És a testvéri szeretet is megérik bennem.  Azt kívánom a testvéreknek, hogy ez az Úri Szent Vacsora mindenki számára hozza el a valódi közösséget Jézussal! Legyen az a legmegtisztelőbb a számunkra, hogy részesei lehetünk ennek az emlék vacsorának, amely Jézussal és egymással is összeköt!

Munkatársaink és ellátottaink a Húsvéti ünnepek alkalmával többször is részt vettek a Tiszafüredi Református Egyházközség gyülekezeti alkalmain.

 

husv2016 hus2016045 husvet201604

This slideshow requires JavaScript.

Kategória: Életkép, Evangelizáció, Igehírdetés, Szivárványház, Ünnep | A közvetlen link.