Húsvét 2023

Virágvasárnap du. lakóinkkal ünnepeltünk: Intézményünk udvarán barkával vonulva
dicsőítettük énekléssel az Úr Jézust. A barkát elajándékoztuk a dolgozóknak. Ezután
tornatermünkben tartottunk istentiszteletet a Ján 12,12-19 Igék alapján, megemlékezve
arról, hogyan vonult be Jézus Krisztus Jeruzsálembe.
Ápr. 4- én húsvétra kibocsátó istentisztelet volt, úrvacsorával,- munkatársaknak, szintén a
tornateremben. Az igehirdetés a Máté 26,36-46 alapján szólt. Néhány lekonfirmált lakó is
részt vett, velünk úrvacsorázott.
Húsvét 1. napján de. 10 órakor tartottuk az istentiszteletet, úrvacsorával. Ezen lakóink
vettek részt, s néhány dolgozó. Az Igehirdetés textusa Lukács 24, 36-48. volt.
Mindegyik ünnepi istentiszteletet én tartottam, intézményi lelkészként.
Kiss Ella int. lelkész

Kategória: Szivárványház | A közvetlen link.