Hálát adni és áldást kérni gyűltünk össze

Hálát adni és áldást kérni gyűltek össze a Szivárvány-ház dolgozói Tiszafüreden egy különleges munkatársi értekezleten
Czibere Károly, a Református Szeretetszolgálat főigazgatója szeptember 1-jén bízta meg Hlavátsch Ildikó intézményvezetőt újabb öt évre a Szivárvány-ház Fogyatékosok Református Otthon vezetői feladatainak ellátásával.
Czibere Károly elmondta, a szolgálatra elhívás nem a fenntartótól vagy az egyháztól érkezik, hanem az egyház Urától, Krisztustól. Ő az, aki elhív, felkészít, és naponta megújít a diakóniai szolgálatban. „Istennek adunk ma hálát azért a sok ajándékért, melyet hűséges munkatársán keresztül adott ennek a közösségnek, és tőle kérünk áldást az intézményvezető következő öt évnyi megbizatására! ” – emelte ki. Útravalóul a Fil 2, 5-11 terjedő igeverseit olvasta fel.
Nt. Koncz Tibor, a Nagykunsági Református Egyházmegye esperese igei szolgálatában az 1Kor 12, 14-9 verseiben található kegyelmi ajándékok közül vett sorra hetet. Különös tekintettel a „mégis hitre”, amelynek birtokosa a rohamosan változó világunk viharaiban sem szégyenül meg sohasem.
Nt. Szabó Konrád Sándor, a Tiszafüredi Református Egyházközség elnök-lelkésze imádságban fordult Teremtőnk felé, és kért áldást a közösségre. Ő is megjegyezte, hogy az aratásba Isten küldi ki a munkásokat, ezért szintén Őt kéri meg arra, hogy tegye alkalmassá azon feladatok elvégzésére testvérünket, amelyekkel majd megbízza. „Segítse őt, hogy szolgálatának hitelességét életének tisztaságával is ékesítse, hogy hitben és szeretetben mindenkor példaként szolgálhasson a rábízottak javára!” – zárta szavait.
Kiss Ella intézményi lelkész a munkatársakkal, gondozottakkal együtt közösen köszöntötte énekkel, később pedig áldotta meg két szolgatársával együtt igével Hlavátsch Ildikó intézményvezetőt.
Valóban szükség van hasonló megállásokra, amikor együtt járulunk Isten színe elé, veszünk magunkhoz testi-lelki táplálékot, majd úgy indulunk a következő mérföldkő felé, hogy tudjuk: „gondja van az Úrnak az útra, amelyen járunk! „
Kategória: Hírek, Igehírdetés, Ünnep | A közvetlen link.