Megerősödtünk a hitben

Húsvét előtti héten evangelizációs sorozattal készültünk a Feltámadás ünnepére.

Igét hirdetett  a munkatársaknak:

Ápr.09- én, kedden Magyarné Balogh Erzsébet  a Református Missziói Osztály igazgató lelkésze

az 1 Korinthus 15, 1-11. alapján a feltámadás tanúiról beszélt,s hogy mi is lehetünk életünkkel, szavainkkal a Jézus Krisztus feltámadásának tanúi ebben az Otthonban. Fontos, hogy találkozzunk Vele, a beszédei bennünk maradjanak, s mi Őbenne maradjunk, hűségesen.

Ápr. 10- én, szerdán Dr. Vasné Baki Ilona ny. lelkésznő hirdetett Igét a Márk 10,46-52 alapján a vak Bartimeus meggyógyításáról. Jézus Krisztus az utolsó útjára indult Jeruzsálembe, de ekkor is észrevette a rászoruló embert, gyógyított. Minket is meglát, amikor kolduljuk a szeretetet, az elfogadást, és igazi megoldást ad életünkre: látást,bűnbocsánatot, békességet, örök életet.

Ápr. 11- én csütörtökön  Pál László lelkipásztor a Malakiás 2,17 és Malakiás 1-5. alapján szolgált. Mindnyájan Isten ítéletét érdemelnénk, de magára vette bűneink büntetését az Úr Jézus Krisztus a kereszten. Engedjük hogy újjátegyen,  formáljon! Az övéi a próbatételekben is tisztulnak, és átélik az Úr szabadítását.

Ápr. 13-án szombaton a lakók számára volt zenés evangelizáció.

A Hatvani Református Gyülekezet dicsőítő-, tánc-, és bábcsoportja szolgált köztünk, s előadták sokféle módon a húsvéti evangéliumot. A presbiter  testvérek bizonyságtételei és a Lázár feltámadásáról szóló üzenet is megragadott bennünket. Megláthattuk, hogy az Úr Jézus a kereszten és a feltámadásával mit végzett el értünk. Lelki feltámadásunkat, újjászületésünket, gyógyulásunkat, megkötözöttségekből való szabadulásunkat mind elvégezte, s megújít bennünket  is. Együtt imádkozva kértük Tőle mindezt.

Húsvét nagyhetében munkatársi istentiszteleten együtt ünnepeltünk. A lakók passiós műsora után úrvacsorás istentiszteletet tartottunk a tornateremben. Intézményi lelkészként magam  hirdettem Igét a János 18, 37-40. és János 12, 24 versek alapján.

Lakóinknak Húsvét 1. napján is lehetőségük volt ünnepelni,  úrvacsorás istentiszteletet tartottunk tornatermünkben, melyen a  János 20, 1-18. Filippi 3, 10 alapján hirdettem Igét.

Megerősödtünk a hitben, adja Isten, hogy valóban legyünk a Feltámadás tanúi!

Kiss Ella intézményi lelkész

Kategória: Evangelizáció, Hírek, Igehírdetés, Művészet, Szivárványház, Ünnep | A közvetlen link.