Munkatársaink is osztoztak a helyi gyülekezet örömében

Munkatársaink is osztoztak a helyi gyülekezet örömében, amikor elfogadva a meghívást részt vettek a Nt. Szabóné Varkoly Zsuzsa beiktatási ünnepségén.

Főtiszteletű Dr. Fekete Károly, püspök :

Beiktatas_2016002Beiktatas_2016003„A lelkipásztor küzdelmeiben legyen ez az erő (evangélium), amelyik értékessé teszi,és éveken keresztül onthatja azokat a kincseket a legkülönbözőbb élethelyzetekben ami rá bízatott. Fogadjátok így az új pásztort: védjétek  azt amit meg lehet védeni hitből, de minden időben számítsatok arra a kincsre sőt, várjátok el, követeljétek ki, hogy az evangélium drága kincsével ajándékozzon meg titeket! Akkor lesz áldás az ő élete és akkor lesz áldás a gyülekezet hűséges szolgálata. Ebben segítsen meg minket a Szentháromság Istene. „

Nt. Beszterczey András, esperes:

Beiktatas_2016005

„Az Atya a Fiú és a Szentlélek Isten nevében beiktatlak téged a Tiszafüredi gyülekezet lelkipásztori tisztébe, második lelkészi állásba. Ennek jeleként átadom a templom kulcsát és az Egyházközség pecsétjét.Kérlek téged szolgálj az igével és a sákramentumokkal Isten népének, és légy hű sáfára a gyülekezetnek!
Törekedj az igazságra, a hitre, a szeretetre, a békességre azokkal együtt akik tiszta szívből hívják segítségül az Urat! Megtanulván, hogy jó cselekedetekkel járjatok elől ott ahol sürgős segítségre van szükség, hogy ne legyetek gyümölcstelenek!”

Nt. Szabóné Varkoly Zsuzsa:

Beiktatas_2016010Beiktatas_2016009„Áldjad lelkem az Urat. Sokáig megőrzik az emberek az őt ért sérelmeket. De vajon mennyire emlékszünk arra ha valaki jót tett velünk, ha jót szót szóltak? Ha velünk voltak elnézőek. Sokszor észre sem vesszük a nemes gesztusokat vagy éppen természetesnek vesszük….

„Vannak testet és lelket megterhelő időszakok az ember életében Mi is éltünk már meg ebben a  gyülekezetben nehéz hónapokat, de áldjuk érte az Urat, hogy magunk mögött hagyhattuk, hogy megláthattuk benne a nevelő célzatú próbákat! Hogy tanulhattunk belőlük, különben nem biztos, hogy eljuthattunk volna erre a délutánra….

Testvérek én eleget teszek az ige felszólításának és áldom az Urat!…. De vajon ti testvérek, ti tudnátok? Soha ne felejtsük el mennyi jót tett velünk az Úr!”

Nt. Kiss Ella intézményünk lelkipásztora a következő igeversekkel áldotta meg szolgatársát:

„hogy élhessetek az Úrhoz méltóan, teljes mértékben az ő tetszésére, és teremjetek gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedettel, és növekedjetek Isten ismeretében.

 Erősödjetek meg minden erővel az ő dicsőségének nagysága szerint a teljes állhatatosságra és az örömmel viselt hosszútűrésre. „ Kol 1:10-11

Beiktatas_2016008

Kategória: Hírek, Igehírdetés, Szivárványház, Ünnep | A közvetlen link.