Nem búcsúzom tőletek

éva2

„Nem búcsúzom tőletek, hanem csak elköszönök!”- mondta Görcsös Éva intézményünk vezetője azon a „rendkívüli és nem mindennapi” összdolgozói értekezleten, melynek keretében utoljára szólt a Szivárvány-ház Fogyatékosok Református Otthonának dolgozóihoz, ellátottjaihoz. A 2015. szeptember elsejétől szolgálatát máshol folytató korábbi vezető köszönetét fejezte ki az elmúlt hét évben végzett közös munkálkodásért. Kérte, hogy az új intézményvezetőt  olyan szeretettel fogadják volt munkatársai, mint ahogyan őt fogadták korábban! Igei köszöntését a Róm 15:1-6 -ből olvasta fel:

Mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk.Mindegyikünk a felebarátja kedvét keresse, mégpedig annak javára és épülésére.Hiszen Krisztus sem a maga kedvére élt, hanem amint meg van írva: „A te gyalázóid gyalázásai hullottak énreám.”Mert amit korábban megírtak, a mi tanításunkra írták meg, hogy az Írásokból türelmet és vigasztalást merítve reménykedjünk.A türelem és vigasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy egyetértés legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint,hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek a mi Urunk Jézus Krisztus Istenét és Atyját.

Beszterczey András

Beszterczey András

Beszterczey András a  Szeretetszolgálat  Irodájának vezetője a hűség fontosságát és következményeit vette sorra beszédében:
„Hűség-élet koronája- üdvösség. Aki hű arra idővel több bizatik. Mi emberek lehetünk hűtlenek, de az Isten hű marad, és hű az Isten aki megerősít benneteket! Ezt a közösséget is!”

Görcsös Éva vezetőnőhöz fordulva elmondta, hogy a hűség egy újabb adománya lesz rábízva. Nem több mint eddig, de más. „Egy másik intézmény, újabb ellátottak, újabb munkatársak. Ha itt helyt álltál és meg tudtál teremteni egyfajta egységet, akkor ezt az új helyeden is meg fogod tudni teremteni!”

Yani Ildikóhoz az intézményünkben folyó szolgálat új irányítójával kapcsolatban a következő gondolatokat osztotta meg:

„Ildikó jó tanúbizonyságát tette annak, hogy megbízhatunk benne. Áldja meg Isten a munkádat, legyél hű ehhez a csapathoz, és legyél hű mindenekelőtt az Istenhez.”

Yani Ildikó

Yani Ildikó

Yani Ildikó első a munkatársaihoz intézett beszédében arra kérte a megjelenteket, hogy fogadják őt is csapattaggá, „ha úgy tetszik család taggá”, illetve legyenek nyitottak feléje!

Kiss Ella

Kiss Ella

Kiss Ella intézményi lelkész Márk 2:22 alapján hirdette Isten igéjét.  Melyben felhívta a figyelmet: Mind az elmenő, mind a most jövőnek és nekünk sokszor megfáradt dolgozóknak is van új bor és lehetünk új tömlővé!  Tudjunk Isten szavára hallgatni és nem a világhoz hanem Krisztushoz és az Ő csodálatos áldásaihoz igazodni!”
Végezetül rövid műsorral kedveskedtek a megjelenteknek lakóink kis csoportja.

Szűcs M Sándor

műsor

Kategória: Szivárványház | A közvetlen link.