10 év szünet után újra indult a Pünkösdi Diakóniai Konferencia

10 év szünet után újra indult a Pünkösdi Diakóniai Konferencia – melyen intézményünk is képviseltette magát.

Az 1996-ban kezdődő és minden évben Nagykőrösön megszervezésre kerülő nemzetközi diakóniai konferenciát a hosszú szünet után a Református Szeretetszolgálat szervezésében június 7-én és-8-án tartották. A konferencia igei mottója az Ef 5-12 ből idézett Ige volt; Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogyan a Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk „áldozati ajándékul, az Istennek kedves illatként.”

A mintegy 90 résztvevő a gyülekezeti és intézményes diakónia igen gazdag és eltérő ellátási területeiről és szolgálataiból érkeztek.

 

Az alkalom díszvendége, a Királyhágómelléki Református Egyházkerületet képviselve Vinczéné Pálfi Judit missziói és diakóniai előadótanácsos lelkipásztor asszony volt. Köszöntőjében előadásában teológiailag megalapozott diakóniai látását és bizonyságtételét követően képes beszámolóban mutatta be a kerület gazdag diakóniai szolgálatait és életét.

A diakónusok, intézményekben dolgozó munkatársak, lelkipásztorok találkozása és a két nap gazdag programja igazi lelki testvérközösséggé formálta a konferencia résztvevőit. Az áhítatok, előadások, csoportos beszélgetések és az aktívan, közösen eltöltött idő a záró úrvacsorás istentisztelettel mindenki számára megtapasztalhatóvá és átélhetővé tették Isten jelenlétének megújító, közösséget teremtő erejét.

 

A konferencia célja a visszajelzések alapján Isten áldásával megvalósulhatott. A lelki ráhangolódással, új ismeretek, tapasztalatok szerzésével és megosztásával, a különböző előadások témáinak kibontásával gazdag lelki és szakmai segítséget kaphattak a résztvevők.

A konferencia előadásainak címei betekintést engednek a konferencia tudatosan tervezett szándékába és tartalmába.

 

  • Diakóniai szolgálatunk „Krisztusarca”, a
  • Felzárkózás, misszió vagy valami egészen más?
  • Felelősségünk és lehetőségeink Kárpátalján
  • A munkahelyi és szolgálati konfliktusainkról az Istennel való kapcsolat tükrében
  • Az imádság szerepe a személyes hitéletünkben és a diakóniai szolgálatunkban
  • Misszió a diakóniában és/vagy diakónia a misszióban
  • Gyülekezeti diakónia Kecskeméten
  • Állami átvétel, de hogyan? Ujvári János Református Szeretetotthon
  • Királyhágómelléki gyülekezeti diakóniai szolgálat

 

A megadott témákat kiváló szakmai igényességgel és gyakorlati, konkrét, a mindennapokban használható segítségnyújtás módjainak ismertetésével dolgozták fel és prezentálták a felkért előadók.

A személyes életünkben, társas kapcsolatainkban és szolgálatunkban megtapasztalt konfliktusaink feltárásához és kezeléséhez, valamint a belső egyéni és közösségi lelki erőforrásunk, az imádság gyakorlásához kapott konkrét és gyakorlati segítséget a visszajelzések alapján különösen hálásan fogadták a résztvevők.

 

A határon túli délvidéki, felvidéki, erdélyi és királyhágómelléki egyháztestek, kerületek diakóniai képviselői jelenlétükkel kifejezték a református diakónia egységének erejét, egymásrautaltságunk Istentől rendelt valóságát és áldásait.

A misszió és a diakónia kapcsolatát, a MRE 5 szolgálati területre osztott új struktúráját és együttműködését a Missziói Szolgálat vezetője mutatta be röviden. Lelkesítő volt hallgatni az együttműködésre buzdító előadását. Istennek, az egyház számára elkészített ma is elérhető és megtapasztalt áldásairól beszélt. Missziói látását elkötelezettségét látva a résztvevők örömmel éltek az előadó által felkínált interaktív forma lehetőségével. Így kerülhetett sor a misszió és diakónia egyházi lényegét és küldetését, a személyes és közösségi felelősségünket illető kérdések körbejárására.

 

A konferencia szervezői a résztvevőkkel egyetértésben folytatni és bővíteni kívánják az újrakezdett közös munkát. Isten segítségét kérve 2023 pünkösdjét követő két napban Nagykőrösön újra találkozóra hívjuk a diakónia iránt érdeklődő és elkötelezett testvéreket.

 

Köszönet illesse a konferencia létrejöttének és megvalósulásának szolgálatkész segítőit, a Ceglédi Molnár Mária Református Fogyatékos Ápoló-Gondozó Otthon kedves munkatársait, a felkért kiváló előadókat, az áhítatok és a záró istentiszteletet tartó lelkipásztorokat és a helyszínt biztosító intézmények vezetőit, munkatársait.

Dani László

 

Kategória: Hírek, Szivárványház, Tanácskozás | A közvetlen link.