Szeptember 14- én a Pestszentlőrinci Református Gyülekezet látott bennünket vendégül

[scrollGallery id=81]

11 éve már annak, hogy beléptek  ők is patronálóink sorába. 25 gondozottat személy szerint patronálnak, személyes kapcsolatot ápolva, s évente kétszer szoktunk találkozni. Minden szeptemberben meglátogatjuk őket, így most is elmentünk hát hozzájuk. Hideg, esős időt kaptunk erre a napra, de semmi sem vehette el  a találkozáshoz való jó kedvünket.  Meleg szeretettel vártak bennünket, s minden patronáló a saját „keresztgyermekét” ajándékkal lepte meg. Egymás mellett ülve, egymás nyakába borulva, a közösség átélésén volt a hangsúly. A gyülekezetet néhány igei gondolattal köszöntöttem a Lukács 10, 25-37. versei alapján. Azután előadtuk a „Jöjj, mentsd meg az életem!” című pantomimunkat, énekeltünk, majd Nagytiszteletű L. Molnár István, a gyülekezet lelkipásztora tartott áhítatot a Timóteus 3,16. verse alapján. Megjelent Isten testben, mikor Jézus Krisztus eljött hozzánk, s hitben mi is megláthatjuk Őt, és az evangélium továbbadói lehetünk. Megfáradhatunk a munkában, de ha Jézus a szívünkben él, a szeretetben nem fáradunk meg.

Finom ebéddel láttak vendégül, s a kötetlen együttlét után szeretettel feltöltődve hazaindultunk. Visszavárjuk a patronálókat adventben a gyülekezeti találkozóra a Szivárvány-házba.

Kiss Ella

Kategória: Szivárványház | A közvetlen link.