Úrvacsorai istentisztelet alkalmából gyűltünk össze

Nov. 3- án tartottuk evangelizációs munkatársi istentiszteletünket a tornatermünkben.
Vendéglelkészt hívtunk, Nagytiszteletű Pádár Zoltán újszászi ref. lelkipásztor szolgált közöt-tünk. az Efézus 1,11-14. Efézus 2,8.9. versei alapján. „Kegyelemből van üdvösségetek hit által. Isten ajándéka ez…” Nagy dolog, hogy a reformáció óta anyanyelven olvashatjuk a
Bibliát. Elmondta, hogy hitetlen korában azért vette kezébe a Bibliát, hogy megcáfolja. De
rájött, hogy minden szava igaz, s most Ő hirdeti. Mi csak reformot akarunk, újításokat, de
Isten reformációt akar: teljesen meg akar újítani bennünket. Megromlottunk a bűn miatt, s
az életünket is sikerült jól elrontanunk. De Ő értékesnek lát mindnyájunkat annyira, hogy
Egyszülött Fiát adta értünk, s aki benne hisz, annak kegyelmet ad. Az új borért való hálaadó úrvacsorai szolgálatot intézményi lelkészként én végeztem, s egy közösségben vehettük, a lekonfirmált lakóink s néhány munkatárs. Így együtt részesedtünk Isten kegyelmében, s újulhattunk meg a Jézus Krisztus vérével kötött szövetségben.

Kiss Ella int. lelkész

Kategória: Életkép, Evangelizáció, Hírek, Igehírdetés, Szivárványház | A közvetlen link.