VIII. Országos Munkatársi találkozó

A Szivárvány-ház Fogyatékosok Református Otthonából több mint 20-an utaztak a Debrecen mellett található Dorcas Camping-be, hogy az előzetesen meghirdetett „Református Diakóniai VIII. Munkatársi Találkozó”-n részt vegyenek. Intézményünk dolgozói a Dunaalmási Református Szeretetházból érkező munkatársakkal közösen vettek részt a rendezvényen.

A képre kattintva megtekintheti az alkalmon készített videót!

A képre kattintva megtekintheti az alkalmon készített videót!

Ezen az alkalmon a Református Diakónia szolgálattevőinek 10%-a, azaz legalább 500 fő jelent meg. Főtiszteletű Dr. Bölcskei Gusztáv a Zsinat lelkészi elnöke igehirdetésében elmondta: Együtt, azt éljük át, hogy valami kizendül közülünk. ” Az Evangélium hatása eléri a legkülönbözőbb helyzetben, a legkülönbözőbb szituációkban élő embereket is. Azt élhetjük át újra és újra és most ez alkalommal itt a Dorcas Camping-ben”. Említést tett a Holland Református Egyház egyik Kátéjáról is melynek elmondásakor a konfirmandus így nyilatkozik: „Engem nem a szüleim akartak. A szüleim csak egy gyermeket akartak. Engem Isten akart.” -Püspök Úr véleménye szerint- ” ebben benne van az a személyesség, benne van, hogy  együtt Krisztussal.Együtt! És ezért lehet így tekinteni mindenkire. … azok  akik a diakóniában dolgoznak, azok tudják, hogy milyen hihetetlenül fontos az, hogy, hogy tekintünk valakire. Úgy látjuk e őt a maga gyengeségében, fogyatékosságában, elesettségében, hogy ez az együtt, ez a Krisztussal együtt, ez ott van.És ezért lehet mindent megadni és mindent megtenni”.

Czibere Károly a Magyar Szeretetszolgálati Iroda irodavezetője

Czibere Károly az MRE Szeretetszolgálati Iroda irodavezetője köszöntőjében úgy fogalmazott, hogy ” a mi bizonyságtételünk arról szól, hogy hol van a mi Krisztusunk. A mi bizonyságtételünk az, hogy Ő felment a Mennybe, az Atya Istennek jobbján ül, de:  együtt munkálkodik velünk! Én hiszem azt, hogy mindenki aki itt van ebben az együtt munkálkodásban tudja a mindennapjaiban Krisztus testét kiábrázolni. Így azt az ígéretet is bírjuk, hogyha mi hitelesen próbáljuk Őt kiábrázolni akkor Ő  velünk együtt fog munkálkodni”!

Ez a munkatársi találkozó is lehetőséget nyújtott az ismerkedésekre,  beszélgetésekre.

Szűcs M Sándor

 

Kategória: Szivárványház | A közvetlen link.