Adventi műsor a zsinati irodában

Jézus Krisztus születését ünnepelni készülünk. „Az Ige testté lett.” János 1,14.

Azért született emberré, hogy alászálljon az ember nyomorúságának mélységeibe. A bűnösökért, betegekért jött, hogy megváltson kereszthalálával és feltámadásával. „Ezért az advent, a karácsony különös jelentőséget

kap a szegények, a fogyatékkal élők, lelki-testi bajban levők között. A Szivárvány-házban  nálunk ilyenkor nagyon valóságossá válik Isten szeretete. „Kicsiny lettél értem, megszülettél értem, ajándékba hoztad önmagad nekem.

Adventi programjainkról:

Egy megtisztelő meghívásnak tettünk eleget, amikor  dec. 7-én adventi műsorral szolgálhattunk a Zsinati Székházban tartott ünnepségen. A Magyar Református Szeretetszolgálat néhány év óta  karácsony előtt megrendezi az adományozók köszöntését.

Az ünnepség Dr. Bölcskei Gusztáv Püspök Úr áhítatával kezdődött, aki arról beszélt, hogy Isten az, aki  felépítheti életünket  Krisztusban, az Ő hűsége tart meg minket, és bennünk a készséget, hogy amikor kell, tudjunk segíteni. A karácsonyi csomagosztás következett,melyből lakóink is részesedtek nagy örömmel.

Köszönetmondás hangzott el az adományozók felé és hálaadás Istennek, hogy 2010-ben is szeretetének eszköze lehetett a Magyar Református Szeretetszolgálat. Megható volt a hallássérültek és a nevelőszülőknél levő gyerekek műsora is.

Szívszorító dokumentumfilmeket nézhettünk meg a Haiti földrengésről, majd a hazánkat sújtó árvíz és iszapár katasztrófákról, s a szeretetszolgálat ott nyújtott segítségéről.

Mindezek után nem volt könnyű a program vége felé a mi örvendező zenés műsorunkkal kiállnunk, de tudtuk: hiszen éppen itt és most van szükség országunkban az evangéliumra. Verssel, énekkel tettünk bizonyságot az értünk is földre jött Megváltóról, Jézus Krisztus szeretetéről. A hallgatóság nyitott szívvel fogadott minket és az üzenetünket, s  nagy tapssal jutalmaztak.

/A fenti képre kattintva műsorunkat, fotókkal kiegészítve Ön is megtekintheti !/

Hálásak vagyunk Istennek, hogy közben mi is megerősödtünk hitünkben és Isten szeretetének megtapasztalásában.

Kategória: Hírek | A közvetlen link.