Evangelizációs napokat tartottunk intézményünkben

Kéki Ibolya

Munkatársainkkal evangelizációra gyűltünk össze  febr. 4-én és 5-én. Fontos, hogy az év elején Istent keressük, s az Ő áldását. Áldását pedig  csak Jézus Krisztusban lehet megtalálni.

4-én Kéki Ibolya Tiszaszőlősi ref. lelkipásztor hirdette az Igét az Apcsel 16,18-34. versei alapján.

Evangelizacios napok 02

 Pál apostolt Silással együtt börtönbe vetették az evangélium hirdetéséért, ottlétüket azonban Isten fölhasználta a börtönparancsnok megtérésére. Földrengéssel rázta meg a börtönt, s annak ajtai kinyíltak, mely a börtönparancsnok számára a foglyok szökését jelentette, akikért életével kellett volna fizetnie. Így nemcsak a föld rendült meg, hanem saját életét is alapjaiban megrendítette, magabiztossága is megrendült, s kétségbeesésében öngyilkos akart lenni. Ez azonban soha nem megoldás. Istennek van válasza a problémáinkra:  a foglyok nem menekültek el, és Pál apostol által az evangéliumot adta a megmentésre: „Ne tégy kárt magadban, mindnyája itt vagyunk!”

Nagy dolog, amikor az ember már fölteszi a kérdést, amit a börtönőr föltett: „Mit tegyek, hogy üdvözüljek?” De semmit nem tudunk tenni az üdvösségünkért, azért Jézus Krisztus már megfizetett a kereszten. „Higgy az Úr Jézus Krisztusban és üdvözülsz mind te, mind házadnépe!”

Az a kérdés, hogy mi mire alapozzuk az életünket? Lehet, hogy alapjáig kell megrázza Isten az ember életét, s csak akkor tud megtérni. De Ő vár bennünket, meg akar menteni az üdvösségre, s megszabadítani e földön is. „Aki hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem”- jó volna ha ezt az ígéretét hittel mindnyájan megragadnánk.

5-én Szeverényi János, az  evangélikus missziói központ vezető lelkipásztora evangelizált:

Máté 5, 1-12. versei, a boldogmondások alapján.

Istennek az a vágya, hogy az ember boldog legyen,  Ő adja a földi örömöket is, azonban mi Őtőle elszakadva a bűnnel mindent tönkre teszünk. Példának hozta föl, a napokban kábítószer túladagolás miatt meghalt színész esetét.

Szeverenyi Janos

Jézus boldogságajánlata megdöbbentőnek hangzik: Boldogok, akik még taníthatók, alázattal állnak Isten elé, aki szelídek. Hogy lehetne boldog, aki sír? Amíg még sírni tudunk, az a jó. Nagy baj, ha úgy megkeményedik a szív, hogy képtelen sírni a bajaiban, s a bűnein.

Boldogok a tisztaszívűek. A bűneink vagy rajtunk vannak, vagy az Isten Bárányán. Mi nem bírjuk el a bűnt, de Jézus már elhordozta, és megtisztít, megszabadít, ha éhezzük az igazságot. Boldogok a békességre igyekezők.

Terjed ma is az evangélium, más kontinenseken hatalmas mértékben, jobban mint Európában. Azonban  az  üldözött keresztyének száma megdöbbentően  hatalmas arányú, akik el tudják azt is fogadni, hogy „boldogok vagytok, ha háborgatnak titeket…”, s mégis a mártíromságig hűek maradnak.

Szeverenyi Janos 02

Saját bizonyságtételével is alátámasztotta az igehirdető, hogyan lehet Krisztusban megtalálni a boldogságot, és sok sztorival, köznapi nyelven hozta közel hozzánk az evangéliumot. Missziós élményeit is még elhallgattuk volna egy ideig.

Szívnyitogató alkalmainkon Isten Szent lelke által munkálkodott bennünk, s reméljük sokunkban jó földre talált az Igemag.

                                          Kiss Ella intézményi lelkész

Kategória: Hírek | A közvetlen link.